• İngilizce İçin Tıklayın

Adana'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Adaylığı Hakkında

Adana, tarih boyunca birçok Anadolu kentinden çok sayıda göç almıştır. Bu süreçte gerçekleşen nüfus hareketleri Adana'da gastronomi alanında çeşitlilik yaratmıştır. Çukurova bölgesi taze sebze ve meyve üretimi için en verimli topraklardan birisi olarak kabul edilir. Adana'da gastronomi turizminin iyileştirilmesi, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesine ve üçüncül sektörlerde istihdamın artmasına yardımcı olmaktadır. Geleneksel gastronomik değerlerin modern Adana mutfağı ile gelişmesi; yaratıcı uygulamaları artırarak, kültürel sürdürülebilirliğe yardımcı olmaktadır.

Adana şehrinin, 2023 hedefi stratejik konumuyla ve zengin kaynaklarıyla, Doğu Akdeniz Bölgesi’nin öncü bir ili olmaktır. Bu hedef doğrultusunda belirlenen ana stratejik planlar; uluslararası bir cazibe merkezi ve üretim & işleme üssü olmak, bölge içi kalkınma farklılıklarını azaltmak, sosyal uyum sorunlarını çözmek, insan sermayesini güçlendirmek, iyi tarım uygulamaları uygulamak ve destek olmaktır.

Kıtalararası göçün kavşağında olan Adana mutfağı, bünyesinde 600'den fazla yemeği barındırır. Son yıllarda şehirde yapılan yemek festivalleri Adana’nın gastronomi potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmakla birlikte, şehrin kalkınmasında oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Adana’nın mutfak mirasının ve sahip olduğu değerlerin uluslararası ağlarla bir araya getirilmesi; kamu, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörü ortak paydalarda buluşturan iş birlikleri modelleri geliştirmek ve şehrin sahip olduğu gastronomi potansiyelini sürdürülebilir kalkınmada kilit bir faktör olarak uygulamaya koymak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programına başvuru yapılmasındaki ana motivasyonlar olmuştur.