• İngilizce İçin Tıklayın

Bunları Biliyor musunuz?

Adana’daki en önemli antik kentlerden birisi olan Anavarza Antik Kentinin içinde yer alan ve Adana’daki en önemli kalelerden birisi olan Anavarza Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almaktadır.

Çukurova’nın geçmişi Adana’nın Tufanbeyli ilçesi Kayapınar Köyü civarındaki buluntular M.Ö. 2,6 milyon – M.Ö. 12.000 yıllarına Paleotik Çağ’a kadar gitmektedir.

M.S. 117-138 yılları arasında yapılan ve hala kullanılan dünyanın en eski köprülerinden birisi olan “Taşköprü” Adana’dadır.

Dünyanın bilinen ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması’nda Mısır firavunu Ramses ve Hitit İmparatoru Hattuşili yanında imzası olan Hitit Kraliçesi Puduhepa da Adana’da doğmuştur. Bu yüzden Adana “Barışın doğduğu kent” olarak da bilinir.

Türkiye’deki 12.000 bitki çeşitinin, 5000 tanesi Çukurova’da bulunmaktadır. Bu bitki çeşitliliğinin 300 tanesi endemik türdür ve 15 tanesi dünyada sadece Adana’da yetişmektedir.

Cumhuriyet tarihindeki ilk uluslararası fuar olan ‘Tarım Fuarı’ 1924 yılında Adana’da gerçekleştirilmiştir ve ilk özel bankalar da Adana’da kurulmuştur.

Adana’daki gelenekselleşmiş 50 yılın üzerindeki 21 adet tarihi restoran ve işletmeler olup halen faaliyet göstermektedir.

Her yıl nisan ayının ilk haftasında Adana’da yapılan “Portakal Çiçeği Karnavalı” Türkiyenin ilk ve tek karnavalıdır.

Dünyanın en eski tıp ve eczacılık kitabı olan Materia Medica Adana’da, Anavarzalı hekim Dioskorides tarafından yazılmıştır.

Hipokrat’ın ilk tıp okullarından biri Adana’nın Yumurtalık ilçesinde kurulmuştur.

Cosmo ve Damian isimli iki hekim ilk organ naklini 2000 yıl önce Adana'daki Askülapion olarak bilinen bu okulda gerçekleştirildiği efsane edilir.

Adana 1.4 milyon ton narenciye üretimi ile Türkiye üretimin %28’ini karşılamakta olup bu alanda Türkiye birincisidir.

Adana 1 milyon ton karpuz üretimi ile Türkiye karpuz üretiminin %25’ini karşılamakta olup bu alanda Türkiye birincisidir.

Adana 79 bin ton soya üretimi ile Türkiye soya üretiminin %56’sını karşılamakta olup bu alanda Türkiye birincisidir.

Adana 192 bin ton greyfurt üretimi ile Türkiye greyfurt üretiminin %77’sini karşılamakta olup bu alanda Türkiye birincisidir.

Adana 98 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye yerfıstığı üretiminin %57’sini karşılamakta olup bu alanda Türkiye birincisidir.

Adana 842 bin ton dane mısır üretimi ile Türkiye dane mısır üretiminin %15’ini karşılamakta olup bu alanda Türkiye ikincisidir.

Adana 11 bin ton bal üretimi ile bu alanda Türkiye üçüncüsüdür.

Adana Akdeniz kıyısındaki dalyanlarından elde edilen Kefal balığı havyarı (sarı havyar) üretiminde çok önemli yere sahiptir.

Türkiye’de ilk ve sadece Adana’da üretilen Mersin Balığı sayesinde siyah havyar üretimi yapılmaktadır.

Adana Misis yöresinde yaşayan Lokman Hekimin çiçeklerle konuştuğunu ve ölümsüzlük reçetesini bulduğunu ancak Misis köprüsü üzerine geldiğinde Cebrail Meleğinin kanatlarının çırpmasından oluşan rüzgarla reçetenin köprü üzerinden uçarak Ceyhan nehrine düştüğü, bu yüzden Ceyhan nehrinin her şeye hayat verdiğinin rivayet edildiğini biliyor muydunuz?