• İngilizce İçin Tıklayın

Adana Gastronomi ve Gıda Tasarım İnovasyon Merkezi

Adana’nın Seyhan ilçesinde restorasyonu tamamlanan ve Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tarihi Adana Konağı’nda; yerel aşçı eğitimlerinin verildiği, mutfak atölyelerinin düzenlendiği, Adana yöresel mutfak kültürünün tanıtılacağı ve sunulacağı, gastronomide kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalar ve sertifika programlarının geliştirileceği bir yapının oluşturulması planlanmaktadır. Özellikle Adana için oldukça önemli olan Adana Kebabı ile ilgili uzmanlık eğitimleri ilgili taraflara öğretilecektir.

Gıda Tasarım İnovasyon Merkezi adlı yapıda; daha iyi gıda sunumu, gıda markalaşması, ISO eğitimleri, gıda ürünleri tasarımı, modern gıda teknolojileri gibi uygulamalar geliştirilecektir. Yeni çağın şefleri ve aşçıları bu tür teknolojileri planlanan bu merkezi kullanarak öğrenebileceklerdir. Adana Gastronomi Merkezi’nin temel işlevlerinden bir tanesi de öncelikle Adana mutfağını işgücünü de arttıran bir rol model oluşturabilmektir.

Bu kapsamda bu Merkezde aşağıdaki konu başlıklarındaki faaliyetlere ağırlık verilmesi düşünülmektedir;

Akdeniz mutfağını ve Akdeniz sağlıklı yemek ve yaşam felsefesini eğitime gelen herkese öğretmek,

Adana mutfağı eğitimleri,

Türk Mutfağı eğitimleri,

Dünya Mutfağı eğitimleri,

Profesyonel yiyecek içecek işletmeciliği eğitimleri,

Gurme turizmi eğitimleri,

Adana kebabı eğitimleri,

Lezzet Atölyeleri,

Adana Gastronomi Merkezi; Gıda Tasarım ve İnovasyon Merkezi ile koordineli olarak çalışacaktır. Bu, gıda tasarımı ve bilim ile daha iyi ev yemekleri tasarımı gibi yeni ve gelişmiş bir teknoloji uygulamasıdır. Yeni çağ profesyonel şefleri hedef alınarak bu yapıda çeşitli uygulamalar ve eğitimler yapılacaktır.

Bu eğitimler arasında;

Ürünlerin işlendiği, dağıtıldığı ve tüketildiği süreçler, yöntemler ve alanlar,

Gıda hazırlamak ve tüketmek için kullanılan ekipman ve araçlar,

Gıda ürünlerinin tanıtımı için yürütülen tüm iletişim faaliyetleri bulunmaktadır.

Adana Sarıçam ilçesi Maltepe Mahallesi (Köyü) Slow-Food Hareketi

Adana’nın Sarıçam İlçesi’nde yer alan Maltepe Mahallesi’nde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile; permakültür ve organik çiftlikler kurularak sağlıklı gıda üretmeyi ve etkili üretim için dijital teknolojiyi kullanmayı bilen uzman çiftçiler yetiştirilecektir. Kadın çiftçi kooperatifleri kurularak; küçük gıda üreticilerinin çıkarları korunması ve bu kapsamda bir rol model oluşturulması için çalışılacaktır. Temel amaç, küçük gıda üreticilerinin çıkarlarını korumak ve iyi ve temiz gıdaların zevkini ve tadını arttırmaktır. Ek olarak, bu köy Smart Farmer e-Learning Platformuna başvuru alanı olarak da kullanılacaktır.

Slow Food Projesi; ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir araya getirirken yerel aktörlerin gıdaların maddi olmayan mirasına değer katma kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında Maltepe Köyü'ndeki 5 hektarlık alan bu projenin hayata geçirilmesi için kullanılacaktır. Alanında uzman çiftçiler permakültür, organik çiftçilik uygulamaları, akıllı tarım bilgileri konularında yetiştirilecek ve kadın çiftçi kooperatifleri tarafından desteklenecektir. Kadın kooperatiflerinde pazarlama ve ticarileştirme kursları verilecektir.

Adana İhtisas Organize Gıda Sanayi Bölgeleri

Adana genelinde konu ile ilgili kamu kurumları ve özel sektör işbirliği ile planlanan sanayi bölgesi projeleri, Adana'nın sürdürülebilir kentsel gelişimine güçlü katkı sağlayacaktır. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte; ihracat pazarları için eşsiz ve değerli gıda maddeleri üretilecektir. Bu aynı zamanda istihdam sağlama konusunda da katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda; yüksek teknoloji üretim, kalite kontrol, kalifiye insan eğitimi, kontrol, organizasyon ve pazarlama konularına yoğunlaşılan projeler geliştirilecektir.

Planlanan projeler aşağıda belirtilmiştir;

Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Projesi:

Adana’nın temel sektörü olan tarım sektöründe geleneksel üretim metodları kullanılmaktadır. Günümüzün modern yaklaşımları ile tarımsal verimlilik geleneksel yöntemlere kıyasla 10 kat artırılabilmektedir. İlimizin rekabet gücünün artırılması için yenilikçi bir yaklaşımla ve kümelenme yoluyla Adana Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yasal kuruluş süreci ve işlemleri tamamlanmış ve OSB siciline kaydı yapılmıştır. Hali hazırda mühendislik ve inşaat çalışmaları devam eden projenin 1 yıl içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Adana ili Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi’nde 3,200 dekar alan üzerine OSB’de yer tahsisi yapılan işletmelerce modern seralar kurulacak ve topraksız tarım, dikey tarım gibi modern teknolojilerle yapılacak üretim sürecinde yaklaşık 2000 kişi istihdam edilecektir. Bölgede yer almak için işletmelerin yoğun talebi bulunmaktadır. Altyapı ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasını müteakip işletmelere yer tahsisine başlanacaktır.

Adana Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Projesi:

Adana su ürünleri üretimi yönünden oldukça güçlü bir potansiyele sahiptir. İl kıyılarında, doğal lagünlerde ve tatlı su kaynaklarında geleneksel olarak su ürünleri üretimi ve işleme faaliyetleri devam etmektedir. Ancak bu üretim mevcut potansiyelin çok kısıtlı bir bölümünü ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda modern teknikler ve yenilikçi yaklaşımla su ürünleri üretimi ve işlenmesi amacıyla Karataş İlçesi, Adalı Mahallesinde 6.500 da alanda Adana Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanmış ve bakanlıktan proje onayı alınmıştır. Proje kapsamında insan eli altında kontrollü olarak toprak havuzlarda tarla balıkçılığı yapılacaktır. Proje sahasındaki işletmeler ve yan faaliyet kolları ile birlikte 2000 kişiye istihdam sağlanması planlanmaktadır. Üretilen ve işlenen ürünler hem iç hem de dış pazarda oldukça aktif rol oynayacaktır.

Adana Kafes Balıkçılığı İçin Alan Taraması Projesi:

Adana kafes balıkçılığı alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Mevcut potansiyelin üretime dönüştürülmesi için Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yumurtalık İlçesinde 50.000 ton kapasiteli kafes balıkçılığı için alan taraması çalışmasına başlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülen bu proje kapsamında yatırımcılar için yıllık 2 Milyar TL’nin üzerinde katma değer oluşturularak proje alanları tespit edilecek ve yatırımcılara arz edilecektir. Bu proje ile oluşturulacak ek istihdamın yanında şehirde kafes balıkçılığı su ürünleri üretiminde %373 oranında artış sağlanması hedeflenmektedir.

Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi:

Adana hayvancılık, su ürünleri, balıkçılık, kanatlı eti üretimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Aynı zamanda ilimiz hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ticaretinin de merkezinde yer almaktadır. Bu kapasiteye ek olarak turunçgil, yaş meyve ve sebzede de büyük üretim hacmine sahiptir. Ancak gıda ürünleri üreten ve işleyen işletmeler Adana içerisinde dağınık konumlanmıştır. Bu durum bir yandan lojistik, depolama, işleme, makine parkı gibi işletme giderlerini arttırırken, iş birliği ve kolektif çalışma imkanlarını da olumsuz etkileyerek verimliliği azaltmaktadır. Kümelenme modeliyle verimlilik ve kapasiteyi artırmak üzere Gıda İhtisas OSB projesine başlanmıştır. İleri teknoloji altyapısı ile kurulacak olan bu sanayi bölgesi tüm gıda sektörlerine hizmet verecek her türlü gıda ürününün üretiminden nihai tüketiciye ulaşama sürecine kadar tüm aşamaları yürütüleceği bir merkez olacaktır. Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından Sarıçam Göztepe mevkiinde, 2.210 dekar arazi üzerinde kurulması düşünülen Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar hızla devam etmektedir.

Adana Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi:

Bölgemizin yüksek rakımlı kesimlerinde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin, refah ve direncini artırmak amacıyla ilimizde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında rakımı 600m. ve üzeri olan ve ovaya nazaran ekonomik anlamda daha dezavantajlı konumda bulunan bölgelerimize destek olacak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; bireysel altyapı yatırımlarının yanı sıra, üretimde ve pazarlamada değer zinciri yaratacak mezbahane, paketleme tesisi, hayvan pazarı, soğuk hava deposu, yöresel pazar, mera yolları yapımı olarak sıralanacak proje faaliyetleri ile avantajlar sağlanacak ve ekonomik rekabet güçleri artırılacaktır.

Adana Tarıma Dayalı İhtisas Besi-Süt Organize Sanayi Bölgesi Projesi:

İlimizin havyacılık potansiyelinin yatırım ve üretime dönüştürülmesi ve bu bağlamda bölgesel refahın yükseltilmesi amacıyla Adana ili Ceyhan ilçesi İsalı Mahallesi'nde 1.874 dekar alanda Tarıma Dayalı İhtisas Besi-Süt Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanmıştır. Proje kapsamında 50.000 baş kapasiteli besi ahırı ve 25.000 baş kapasiteli süt ineği ahırları yapılacaktır. Proje kapsamında hayvansal ürün üretiminin ilçe ve bölge genelinde artırılması sağlanırken tarım arazilerinin üzerindeki inşaat baskısının da azaltılması hedeflenmektedir.

Uluslararası Adana Gastronomi Festivali ve Akdeniz Mutfağı Meclisi

Adana; festivallerin şehri, kebabın anavatanı ve birçok uygarlıktan miras kalan sağlıklı sebze yemeklerinin şehridir. Her yıl, Ekim ayının ilk haftasında Adana Lezzet Festivali ile birleştirilecek olan; Adana Uluslararası Gastronomi Festivali ve Akdeniz Mutfağı Meclisi bu renkli gastronomi kültürünü profesyonel bir yapıya büründürmüş olacaktır.

Bu etkinliklerde; UCCN şefleri ve ünlü isimler tarafından gastronomi şovları düzenlenecektir. Akdeniz Mutfağı Meclisi'nde ise; 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı kentsel gelişimdeki itici güç olarak gastronomi ile ilgili farklı temalar çalışılacak ve iyi uygulamalar paylaşılacaktır. Festivalde atölye çalışmaları, yarışmalar ve sunumlar ile diğer yaratıcı endüstri etkinlikleri ile karşılıklı tecrübe alışverişi sağlanacak. Temel amaç, kültürlerarası etkileşim ve tüm üye mutfaklarının uluslararası tanıtımıdır.

Akıllı Çiftçi e-Öğrenme Platformu

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve ilgili STK'ların katkılarıyla Akıllı Çiftçi e-Öğrenme Projesi uygulanacaktır. Bu proje ile Adana’daki çiftçiler hem akıllı öğrenme modülleri ile eğitimler alacak hem de yaptıkları çiftçilik çalışmaları daha düzenli bir şekilde kayıt altına alınacaktır.

Alanında uzman kişilerce verilecek eğitimlere katılacak çiftlik işletmelerine yönelik eğitim materyalleri arasında; akıllı organik tarımsal gıdaların stratejik planlama ve pazarlaması, organik tarım uygulamaları, kalite şemaları, şehir bahçıvanları, çevre eğitimleri, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, akıllı çiftçi ve çiftlik dijital platformu uygulaması, kompost yapımına giriş, sera teknikleri, alkollü içecek ve sirke gibi ürün yetiştiriciliği ve yapımı ve eko-tarım gibi değişik modüller bulunmaktadır. Suriyeli mülteciler de bu platformlarda entegrasyon için eğitileceklerdir. Ek olarak, bu platform pilot proje olarak da kullanarak, Adana’nın diğer UCCN gastronomi şehri üyeleriyle doğrudan değişim programları karşılıklı uygulaması için fırsatlar yaratacaktır. Yapılacak eğitimler ve uygulamalar neticesinde elde edilecek en iyi uygulamalar; endüstriyel sunum ve ticarileşme için desteklenecektir.

Akdeniz Mutfağı Kümelenmesi

Uzmanlık isteyen herhangi bir sektörde yapılacak kümelenme oluşumu; sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak, yenilik üretmek ve yaymak, istihdam yaratmak, geniş tabanlı gelir ve refahı dağıtmak için çok önemlidir. Adana’da gastronomi ile ilgili tüm paydaşların; şehirdeki gastronomi dinamiklerini bir kümede birleştirmesi konunun tüm uzmanlarının bir araya gelmesi açısından çok önemlidir.

Özellikle Adana şehrinde Akdeniz mutfağı teması ile oluşturulacak olan kümelenme; bölgesel ve yerel düzeyde ekonomiyi olumlu yönde etkileyecektir. Akdeniz bölgesinde bulunan diğer şehirlerin bu yapının bir parçası olması, ortak uluslararası hedef yoluyla bölgenin gastronomi alanında kalkınmasına güçlü bir temel sağlayacaktır. Akdeniz mutfağı temalı oluşturulacak kümelenme ile, Akdeniz coğrafyasında bulunan şehirler ve gastronomi kültürü arasında kümelenme bağları ile ortak çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.