• İngilizce İçin Tıklayın

Anavarza Antik Kenti

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Kozan ilçe merkezinin 28 km güneyinde Dilekkaya Köyü’nde yer alan Antik Kent, MÖ 17 yılında Roma hâkimiyetine girdikten sonra büyüyüp gelişerek Anadolu’nun en önemli metropollerinden biri konumuna gelmiştir. Kentin sütunlu caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, tiyatro, amfi tiyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan Nekropol (Antik Dönem Mezarlığı) ve antik yol, deniz tanrıçası Thetis’e ait havuz mozaiği, 3 girişli zafer takı ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Orta Çağ kalesi önemli eserleridir.

Varda Köprüsü

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Karaisalı ilçesi Hacıkırı Köyü’nün yaklaşık 2 km kuzeyinde bulunan Varda Köprüsü halk tarafından Koca Köprü olarak bilinmektedir. İstanbul - Bağdat - Hicaz demir yolu hattını tamamlamak üzere 1912 yılında inşa edilmiştir. Çelik kafes ve taş örme mühendisliği ile yapılmış olan köprü, 99 m yüksekliğinde ve 200 m uzunluğundadır. 2012 yılında James Bond Sky Fall filminin bir kısmı bu köprüde çekilmiştir. Şehir merkezine 60 km uzaklıkta bulunan köprüye kara yolu veya demir yolu ile ulaşılabilmektedir.

Taş Köprü

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Seyhan Nehri üzerinde yer alan köprü, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlar. Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Taşköprü, Adana’nın en önemli simgelerinden biridir. Roma İmparatorluğu Dönemi’nde yaptırılan 1700 yıllık köprü, dünyanın halen kullanılan en eski köprüsü olarak bilinmektedir. 2006 yılındaki restorasyonun ardından araç trafiğine kapatılmıştır. 319 m uzunluğunda 11,4 m genişliğindeki köprünün 21 yuvarlak kemerinden bugün 14’ü görülebilmektedir.

Şar Komana Antik Kenti

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Antik Kent, Adana’nın Tufanbeyli ilçesine 20 km mesafede bulunan Şar Köyü sınırları içerisindedir. Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait bir yerleşim yeridir. Kizzuwatna ve Hitit Dönemi’nde önemli bir dini merkezdir. Bölgede Roma eserleri ayakta kalabilmiştir. Tiyatro, Heroon (Kırık Kilise), Korinth Tapınağı (Ala Kapı) önemli tarihî kalıntılarındandır.

Magarsus Antik Kenti

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Adana’ya 49 km uzaklıktaki Karataş ilçesi’nin 4 km batısında Dört Direkli mevkiinde yer almaktadır. M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuştur. Kent Antik Yunan, Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Etrafı surlarla çevrili, ızgara planlı bir kent tasarımına sahip olan Magarsus’ta, kalıntıları Antik Çağ’dan günümüze ulaşmış yapılar; kent suru, Ortaçağ Kalesi, Athena Magarsia Tapınağı, tiyatro, stadion, sarnıç, Bizans ve Osmanlı hamamlarıdır. Son yıllarda açığa çıkarılan Antik Tiyatro görülmeye değer önemli kalıntılarıdır.

Yumurtalık & Kaleleri

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi


Aigeai Antik Kenti

Stratejik öneme sahip donanma üssü olarak kullanılmıştır. Antik dünyanın 3 büyük Asklepios Tapınağından biri bu kenttedir. Kentin sağlık merkezi olan Asklepion’u dünya çapında üne sahiptir. Kentin görülebilen kalıntıları Ayas Liman Kalesi, Deniz Kalesi, Süleyman Kulesi, sur kalıntıları, hamam kalıntıları, sütunlu cadde, kaya mezarları ve lahitler, adak taşları, yuvarlak sunaklar, künkler, heykel parçaları, değirmen taşları, yazıtlar ve mimari yapı elemanlarıdır.

Ayas Kalesi

Orta Çağ’da ünlü bir ticaret limanı olma özelliğini sürdüren Ayas, karada yer alan kaledir. Günümüzde Yumurtalık Limanı içerisinde yer almaktadır.

Kız Kalesi

Bir ada üzerinde kurulu olan ve halk arasında efsanelerden kaynaklı Kız Kalesi olarak bilinen bu kalenin bir gümrük kontrol merkezi ve önemli bürokratik işlemlerin yürütüldüğü bir yer olduğu tahmin edilmektedir.

Yılan Kale

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Adana’nın 40 km doğusunda, Ceyhan Nehri kenarında yer alan önemli bir kaledir. Orta Çağ’da 11. yüzyılda yapılmış Haçlı kalelerindendir. Ramazanoğlu Beyliği Dönemi’nde 1357’den itibaren terk edilen kalenin adı Kovara iken 1671 yılında buradan geçen ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, kaleyi Şahmeran Kalesi olarak tanıtmıştır.

Kozan (Sis) Kalesi

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Kozan ilçesinin merkezinde yer alan kale, kalkerden dik bir tepe üzerinde ovaya hâkim bir konumdadır. Bölgenin en eski kalelerinden biri olan Kozan Kalesi iki grup halinde inşa edilmiş olup, 44 kulesi ve burcu bulunmaktadır. Her üç yılda bir burada yapılan vaftiz yağı çıkarma törenleri nedeniyle, Hristiyan dünyası için önemli bir merkez olmuştur.

Feke Kalesi & Karakilise

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi


Feke ilçe merkezinin 6 km kuzeydoğusunda sarp bir tepe üzerinde yer alan kale, 12. yüzyılda Bizanslılar tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen bir plana sahip olan kalenin sekiz burcu ve bir gözetleme kulesi bulunmaktadır. Kale içinde yapı kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin giriş kapısı güney yöndedir.

Karakilise

Feke ilçe merkezinin 8 km kuzeyinde yer almaktadır. Feke Kalesinin alt tarafında bulunan Karakilise 5-6 yy. erken Bizans dönemine ait olup halen bir bölümü ayakta durmaktadır. Ortaçağ’da da kullanılan manastırın dış duvarlarından kuzey yönündeki ayaktadır.

Saimbeyli Kalesi

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Saimbeyli ilçesindeki Haçin Kalesi, Orta Çağ’da kervan yolunun korunması için yapılmış bir karakol niteliğindedir. İlk ismi Batimon olan kaleden yalnızca iki burç günümüze ulaşabilmiştir.

Büyük Saat Kulesi

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

1881 yılında Ziya Paşa tarafından yapımına başlanmış olup 1882 yılında Adana Valisi Abidin Paşa zamanında tamamlanmıştır. 32 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük saat kulesi olan yapı, tuğla ve kesme taştan yapılmıştır.

Adana Yeni Müze Kompleksi

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Türkiye’nin en büyük müze kompleksi olarak tasarlanan müzemizin ilk etabında bulunan Arkeoloji Müzesi tamamlanmış ve 18 Mayıs 2017 tarihinde ziyaretçileriyle buluşmuştur. Mozaik Müzesi teşhir ve tanzimi tamamlanmış olup kısa süre içinde açılacaktır. Tarım, Sanayi Müzeleri, konferans salonları, açık hava sineması, kafelerin yer aldığı ikinci etap çalışmaları başlamıştır.

Sabancı Merkez Cami

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Seyhan Nehri’nin batısında yer almaktadır. 1988 - 1998 yılları arasında inşa edilmiştir. Türkiye’nin en büyük camisi olan Sabancı Merkez Camii’nin 4 tanesi üç, iki tanesi 2 şerefeli olmak üzere toplam 6 minaresi bulunmaktadır. Klasik Osmanlı Mimarisi ile inşa edilen caminin kubbe sistemi özgündür. Camiyi süsleyen çiniler, vitraylar ve altın varaklı yazılar kesinlikle görülmeye değerdir.

Hippokompos Mozaikleri

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Müzenin yaptığı kurtarma kazıları sonucu ortaya çıkarılan mozaiklerde; Eroslar hippokamposlar üzerinde olta ve ağ ile balık avlarken tasvir edilmiştir. Dünyada ilk defa Eroslar, yetişkin birer avcı pozisyonunda Yumurtalık mozaiklerinde tasvir edilmiş ve bu da mozaiğin arkeoloji dünyasında önemli ve ayrıcalıklı bir yer edinmesini sağlamıştır.

Detaylı Bilgi

Seyhan Nehri’nin neden olduğu selden korunmak amacıyla şehrin tek yükseltisi olan höyüğe kurulan mahallenin tarihi 4000 yıl öncesine gider. New York, The Metropolitan Museum of Art’ta sergilenen Mısır Orta Krallık Dönemi 12. Hanedanlığı’na (MÖ 1900) ait Hemşire Sitsnefru (Satsneferu) heykelciği burada bulunmuştur. Mahallede yöreye özgü tarihî ev ve sokakları görmek mümkündür.

Detaylı Bilgi

Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi’nde yer alan Bebekli Kilise, 1881 yılında Saint Paul adına bazilikal planda yapılmış bir İtalyan Katolik kilisesidir. Kilisenin giriş cephesinin çatısında 2,5 m boyunda tunçtan yapılmış Meryem Ana Heykeli olan bir akroter bulunmaktadır. Halkın bu heykeli bebeğe benzetmesi nedeniyle “Bebekli Kilise” olarak tanınmaktadır.

Yağ Cami ve Külliyesi

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Saint Jacque adına yaptırılmış bir Haçlı Kilisesi olup, 1501 yılında camiye çevrilmiştir. Aynı avlu içerisinde camiye bitişik eski kilise ve medresesiyle birlikte külliye oluşturmaktadır. Bir zamanlar Eski Cami olarak bilinen yapı, önünde yağ pazarı kurulduğu için sonradan bu ismi almıştır.

Ulu Cami ve Külliyesi

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1513 yılında inşa edilmiştir. 1541 yılında Piri Mehmet Paşa tarafından genişletilerek onarılmıştır. Selçuklu, Memluk ve Osmanlı mimari özelliklerinin görüldüğü Ulu Camii, türbe, asıl ibadet mekânı, avlu ve batıdaki dikdörtgen planlı eski yapı olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. 1508 yılında caminin doğusuna kubbeli bir türbe yapılmıştır. Medrese 1540 yılında Ramazanoğlu Piri Paşa tarafından yaptırılmış klasik Osmanlı medreseleri planındadır.

Ramazanoğlu Konağı

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Adana’nın en eski konut yapısıdır. Ulucami külliyesi içinde yer almaktadır. Konak, giriş kapısındaki yazıta göre 1495 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılmıştır. Kaynaklarda yüksek ve büyük bir bina olduğu, bahçe içindeki yapının kışlık ve yazlık olarak inşa edilmiş olduğu belirtilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır ve 4. Murat’ın Bağdat seferlerine giderken burada üçer gece kaldıkları bilinmektedir.

Misis Höyük ve Köprüsü

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Adana il merkezinin 27 km doğusunda, Yüreğir İlçesi Yakapınar Beldesi’nde yer almaktadır. Yapılan kazı çalışmaları ile yerleşim tarihinin MÖ. 7.000’li yıllara kadar uzandığı belgelenmiştir. Kent Roma ve Bizans Dönemi’nde önemli bir merkez olmuştur. Misis’te M.S. 4. yüzyıla ait bir bazilikanın mozaik taban döşemesi, akropoldeki surlar, su kemerleri, hamam, kaya mezarları, kentin kuzeyinde stadion, güneyinde tiyatro kalıntısı ve Selçuklu Dönemine ait Havraniye Kervansarayı ayakta kalan önemli eserlerdir. Kenti doğu batı yönünde bağlayan dokuz gözlü Misis Köprüsü M.S. 4. yy da Roma İmparatoru Flavius Julius Constantius tarafından yaptırılmış, M.S. 6. yy da Bizans İmparatoru I. Justinian tarafından onarılmıştır.

Tatarlı Höyük

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Adana'ya 85 km uzaklıkta, Ceyhan ilçesi Tatarlı Köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. Tatarlı Höyük’ün, Hititler dönemi boyunca bağımsız olarak varlığını sürdüren, Hitit İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İmparatorluğa katılan Kizzuwatna Krallığı’nın en önemli yerleşimlerinden biri olduğu belirtilmektedir.

Kurtkulağı Kervansarayı

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Adana-Halep kervanyolu üzerinde, Kurtkulağı Kasabası’ndadır. 1659’da Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmış olup, bir Osmanlı menzil hanıdır.

Detaylı Bilgi

Adana’nın 40 km doğusunda, Ceyhan Nehri kenarında yer almaktadır. Doğuda Suriye’den gelen ve İç Anadolu’ya ulaşan en önemli ticaret yollarından birisi buradan geçmektedir. Höyük, Orta Tunç Çağından Roma Dönemi’ne (M.S. 100) kadar yerleşim görmüştür. Ceyhan Nehri’ne bakan kaya yüzeyinde Hitit İmparatorluk Dönemi’ne (M.Ö. 1306-1282) ait Hitit Kralı II. Muwatalli’nin kaya kabartması bulunmaktadır.

Aladağ Akören

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Aladağ ilçesine bağlı Akören beldesindedir. Akören 1 ve Akören 2 olarak adlandırılan iki yerleşim yeri bulunmaktadır. Bölgenin bir dini merkez olarak kullanıldığı, günümüze ulaşan çok sayıda kilise kalıntısından anlaşılmaktadır. Kilisenin apsisi ve bazı dış duvarları ayaktadır.

Anıt Müze

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde yer almaktadır. 1972 yılında restore edilen eski bir kilise binasında yer alan müze, 1983 yılında Etnografya Müzesi’ne dönüştürülmüştür. 2011 yılında başlanan restorasyonlar sonucunda binanın “Anıt Müze” adı altında sanat galerisi olarak hizmet vermesi kararlaştırılmıştır.

Detaylı Bilgi

Seyhan Nehri kıyısında, Taş Köprü’nün güneyinde yer almaktadır. Sultan Abdülhamit zamanında Adana Valisi Abidin Paşa tarafından 1881 -1883 tarihleri arasında Askeriye Rüştiye (askeri ortaokul) olarak yaptırılmıştır. 1932 yılından 1998 yılına kadar yatılı Kız Lisesi olarak hizmet vermiştir. 2005 - 2006 yıllarında restore edilen bina, Kültür Sanat Merkezi olarak hizmete açılmıştır.

Süleyman Kulesi

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaptırıldığı için padişahın adını almıştır. Ana gövdesinden kat kat yükselen kule denizden gelebilecek saldırıyı erken haber alabilmek için yapılmıştır.

Arıkan Konağı

 • Tarihi Değerler

Detaylı Bilgi

Kozan Kalesinin eteklerinde yer alan Arıkan Konağı, bölgenin en eski sivil mimari örneklerinden birisidir. 19. yy. sonlarında inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Butik Otel ve restoran olarak hizmet veren konak ziyaretçilerine tarihi-mistik bir mekan sunmaktadır.