• İngilizce İçin Tıklayın

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı; 2004 yılında ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak kabul edilen şehirler arası iş birliğini güçlendirme hedefi ile kurulmuştur. 2018 itibariyle 72 ülkeden 180 üye şehir yer almaktadır. El Sanatları ve Halk Sanatları, Tasarım, Film, Gastronomi, Edebiyat, Medya Sanatları, Müzik olmak üzere 7 yaratıcı alanı kapsamaktadır.

Ağa katılan şehirler;

En iyi uygulamalarından edindiği deneyimleri paylaşmayı,

Yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini destekleyen ortaklıklar geliştirmeyi,

Kültürel yaşama katılımı güçlendirmeyi,

Kültürü kentsel gelişim planlarına entegre etmeyi taahhüt etmektedirler.